פוסט 4

חופש

חופש

נראה לי שרוב האנשים, כאשר יתבקשו לתאר מה זה חופש עבורם, ובמיוחד בהתייחס לחופש הגדול, ובמיוחד במיוחד בישראל – יציירו