פוטו-תרפיה

פוטותרפי-טיפ 1

פוטותרפי-טיפ 1

איך מסתכלים בתמונה? בספרו מחשבות על הצילום מבקר הספרות והתרבות רולאן בארת טבע שני מושגים מנוגדים המתארים את  חווית ההתבוננות בצילום: סטודיום ופונקטום. הסטודיום מציין את